Ohlášky na neděli 30. ledna 2022

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra (v pondělí) je památka sv. Jana Bosca, kněze, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu, na začátku bohoslužby se budou žehnat hromničky; přineste si, prosím, své svíce. Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, po mši svaté se uděluje svatoblažejské požehnání. Pátek je prvním pátkem měsíce února, po večerní mši sv. bude svátostné požehnání a poté modlitební večer moderovaný komunitou Emmanuel. Příští neděle bude pátá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Ve čtvrtek 3. února 2022 v 18.30h se na faře uskuteční setkání nad biblí. Lektory budou doc. P. Petr Chalupa a PhDr. Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Vezměte si prosím s sebou Bibli, vybraný úryvek bude pro každého připraven také ve větším písmu.

Pastorační středisko upozorňuje na aktivní působení sekty SINČCHONDŽI. Jedná se o nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech se od křesťanství zásadně odchyluje. Její členové občas postávají u vchodu kostela a kontaktují věřící, především mladé lidi. K tomu, aby zaujali, používají různé manipulativní techniky (i ve virtuálním světě) – nevinné pozvání na kávu, nabídku lekcí angličtiny či biblického studia… Pod těmito záminkami navazují přátelství a postupně lidem změní život k nepoznání: počínaje zanedbáváním vlastních povinností, konče odtrhnutím od vlastní víry, přátel i rodiny. Prosím, dávejte si pozor na cizí osoby, které s vámi takto chtějí navázat kontakt.

Svědectví a spoustu dalších užitečných informací se dozvíte v článcích níže.

 

Nebo můžete prosdílet na Facebooku: https://www.facebook.com/dcmbrno/posts/10159657006362300