Ohlášky na neděli 29. srpna 2021

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Bude to první pátek měsíce září, po večerní mši sv. bude krátká adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

Příští neděle bude 23. v mezidobí. Na konci mší v 9 a v 11 hodin požehnáme žákům a studentům do nového školního roku.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, to znamená, že ve všední dny budou mše svaté opět ráno i večer.

Další informace se týkají příprav na svátosti a výuky náboženství:

Na náboženství můžete hlásit své děti během měsíce září, podle počtu dětí a možností bude výuka probíhat ve škole a na faře od začátku října.

Zájemci o přijetí svátosti biřmování se mohou hlásit také během měsíce září, začátek přípravy bude v říjnu; totéž platí pro dospělé zájemce o křest.

Obnovujeme také přípravy pro snoubence, kteří hodlají v dohledné době uzavřít manželství. Spolu s jakubskou farností konáme kursy pro naše vlastní farníky, do naplnění kapacity pak můžeme přijmout i další zájemce. První běh začne již v pondělí 6. září. Využijte prosím této možnosti, během roku občas zájem převyšuje naše kapacity.

Letos nebyla příprava na první svaté přijímání, proto ji chceme zahájit hned na začátku kalendářního roku 2022 a předpokládáme, že by děti přistoupily ke svátostem v okruhu velikonočních svátků.