Ohlášky na neděli 6. června 2021

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra po večerní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Modlitbou zasvěcení Nejsvětějšímu srdci lze získat plnomocné odpustky. Toto zasvěcení obnovujeme také každý první pátek v měsíci, poněvadž těm, kdo uctívají Ježíše, bylo uděleno mnoho zaslíbení, největší je milost vytrvání v dobrém až do smrti pro ty, kteří po devět prvních pátků v měsíci, po sobě následujících bez přerušení, přijmou jeho svaté Tělo v Eucharistii. Po večerní mši svaté bude krátká adorace s litaniemi k Ježíšovu Srdci se zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání.

V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

Příští neděle bude 11. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Od 15. června do 15. září potřebujeme zajistit službu průvodce kostelem v odpoledních hodinách od úterý do soboty. Je to vhodná brigáda např. pro farní mládež. Zájemci se prosím hlaste v sakristii.