Ohlášky na neděli 30. května 2021

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

Zítra slavíme svátek Navštívení Panny Marie, po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela a po večerní mši svaté poslední májová modlitba mariánských litanií.

V úterý je památka sv. Justina, mučedníka, večerní mše svatá bude pro děti.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a požehnání. Krátká adorace a požehnání bude také po večerní mši svaté v pátek, který je prvním pátkem měsíce června. Potom v 19 hodin bude prvopáteční setkání vedené komunitou Emmanuel.

Příští neděle bude 10. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.