Ohlášky na neděli 9. května 2021

Dnes je 6. neděle velikonoční, den modliteb za pronásledované křesťany. Dnešní sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Více ZDE.

Zítra po večerní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Po večerních mších svatých bude modlitba mariánských litanií, a to od pondělí do středy. V úterý bude mše svatá pro děti. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně a v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.

Od pátku, vždy v 18,15 (včetně neděle) bude svatodušní novéna, vedená Komunitou Emmanuel.

Příští neděle bude 7. velikonoční. Odpoledne, od 14.00 do 20.00 vás zveme k účasti na online Svatodušní duchovní obnově. Odkazy a podrobnosti na stránkách Live4G.