Mimořádná sbírka na pomoc postiženým přírodní katastrofou

Na neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě.

Biskup Vojtěch Cikrle.

***

Přispět lze přes portál Donátor.cz (diecézní fond) nebo na účet Diecézní Charity.

Do konce června lze na tento účel přispět také do charitní pokladničky v našem kostele.