Ohlášky na neděli 25. dubna 2021

Dnes je 4. neděle velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Zítra po večerní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

Ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Bohoslužby budou podle obvyklého rozvrhu, v neděli pak ještě navíc mše svaté v 10 a v 17,30 .

Příští neděle bude 5. velikonoční.

Nové vládní nařízení, které začne platit zítra, nezmiňuje bohoslužby. Platí tedy to, co je stanoveno pro výkon práva shromažďovacího. Není již určen početní limit účastníků, je ale stále nutné zachovat rozestupy 2 metry. Proto vás prosíme, abyste se ještě tentokrát na nedělní bohoslužby registrovali, počet jsme odhadli podle prostoru kostela na 120 osob, aby bylo možné zachovat předepsané odstupy. Nadále také platí povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem, a desinfekce rukou při vstupu.
Podle předběžného pokynu biskupské konference se doporučuje zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje. Nadále se neomezuje společný zpěv.

Rádi bychom vás pozvali k mariánské pouti na Vranov, kterou naše farnost tradičně koná 8. května. Jediným společným programem by letos byla polední mše svatá na volném prostranství vedle poutního kostela Panny Marie. Pěší pouť můžete vykonat buď sami, nebo lépe v rodinách nebo ve skupinkách podle toho, jaké limity budou v té době stanoveny opatřeními vlády.