Provoz kostela aktuálně

Bohoslužby se konají podle běžného rozvrhu, o nedělích a svátcích přidáváme další bohoslužby.
Přehled bohoslužeb o svátcích ZDE (včetně odkazu na registraci účasti).

Od 27.12. platí opatření ve stupni PES 5.

počet účastníků bohoslužeb v našem kostele je v tomto stupni omezen na 36 osob, obecně se pak na veřejnosti – venku i uvnitř budov – smějí setkat maximálně dvě osoby. V ostatním platí to, co bylo nařízeno již dříve:

Podle vládního nařízení platí PRO BOHOSLUŽBY od 18.12. následující omezení:

  1. každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  2. shromáždění se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, tomu v našem kostele odpovídá max. počet 72 účastníků bohoslužby,
  3. před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  4. nepodává se ruka při pozdravení pokoje a
  5. v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Vzhledem ke značně omezeným počtům povolené účasti na bohoslužbách jsme byli nuceni přistoupit k registraci (klik na povolený počet účastníků vedle údaje o mši).

Povolené počty účastníků bohoslužeb v našem kostele podle opatření PES (odvozeno od počtu míst k sedění):
PES1 = 360   PES2 = 216   PES3 = 108   PES4 = 72   PES5 = 36

Pro návštěvu kostela MIMO ČAS BOHOSLUŽEB
je třeba se řídit nařízením o zákazu pobývat na veřejně přístupných místech v počtu přesahujícím 6 osob, s výjimkou členů domácnosti.

Viz také web vlády ČR.

Děkujeme všem za laskavé pochopení a těšíme se na setkání – ať v kostele, ať prostřednictvím přenosů bohoslužeb.

Aktualizováno 23.12.2020 – platí (zatím) opatření podle PES 4