Ohlášky na neděli 17. ledna 2021

Dnes slavíme druhou neděli v liturgickém mezidobí.

Zítra je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Zítra také začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, letos pouze v rovině osobní modlitby na tento úmysl, Ekumenická bohoslužba se nekoná. Ve středu v 19:00 bude adorace pro mladé ve stylu Stay and Pray, moderovaná komunitou Emmanuel. Ve čtvrtek je památka svaté Anežky římské, panny a mučednice.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v 10 a v 17,30 hodin a na nedělní bohoslužby bude zapotřebí se přihlásit – registrace bude spuštěna dnes večer ve 20 hodin. Příští neděle bude třetí v mezidobí.

Připomínáme, že ještě do příští neděle probíhá Tříkrálová sbírka. Své příspěvky můžete dávat do charitní pokladničky zde v kostele, další možnosti jsou pomocí DMS nebo převodem na bankovní účet charity, odkaz je na farním webu.