Ohlášky na neděli 3. ledna 2021

Dnes slavíme druhou neděli po Narození Páně.

Zítra (v pondělí) nebude úklid kostela. Ve středu je slavnost Zjevení Páně. Příští neděli bude svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgická doba. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v 10 a v 17,30 hodin a na nedělní bohoslužby bude zapotřebí se přihlásit – registrace bude spuštěna dnes večer ve 20 hodin.

Od 1. ledna do 24. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. V tomto období můžete své příspěvky dávat do charitní pokladničky zde v kostele. Protože v současné situaci není povoleno koledování, kromě charitní pokladničky je možné příspěvky zasílat pouze na bankovní účet nebo pomocí DMS. Více na stránkách diecézní charity: dchb.charita.cz. V neděli 10.1.2021 od 18.00 bude na ČT1 vysílán tříkrálový koncert, během kterého také bude možné přispět. Za vaše dary předem děkujeme.