Ohlášky na neděli 24. ledna 2021

Dnes slavíme třetí neděli v liturgickém mezidobí, neděli Božího slova. Na farním webu najdete odkaz na Katolické biblické dílo, kde jsou podrobnější informace a inspirace k prožití tohoto dne.

Zítra je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Ve čtvrtek je památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v 10 a v 17,30 hodin a na nedělní bohoslužby bude zapotřebí se přihlásit – registrace bude spuštěna dnes večer ve 20 hodin.

Příští neděle bude čtvrtá v mezidobí.

Kdo jste v loňském roce zaslali dar na účet farnosti a potřebujete potvrzení pro daňové úlevy, napište prosím e-mail s uvedením potřebných údajů. Pokud jste jako dárci registrovaní na farním webu, a tyto údaje jste uvedli, potvrzení vám přišlo e-mailem. Prosíme dárce, kteří neuvedli e-mailový kontakt, aby nám jej laskavě doplnili. Podobně i ti kdo přispěli do fondu PULS obdrželi potvrzení e-mailem, kdo jej neuvedl, tomu bylo odesláno poštou. Za Vaše dary i spolupráci upřímně děkujeme.

Připomínáme, že touto nedělí končí Tříkrálová sbírka. Své příspěvky můžete dávat do charitní pokladničky zde v kostele, další možností je DMS nebo převod na účet charity, odkaz je na farním webu. Všem dárcům upřímně děkujeme.