Ohlášky na neděli 20. prosince 2020

Dnes slavíme 4. neděli adventní. Vzadu v kostele je k dispozici nové vydání farního zpravodaje Tomášek. Od dnešního dne až do Slavnosti Narození Páně je k dispozici Betlémské světlo, najdete je u oltáře Panny Marie v levé boční lodi. V pondělí po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci připravit kostel na důstojné slavení svátků.

Od pondělí do středy je kostel otevřen od 14 hodin, a do skončení večerní mše svaté je možné přistoupit ke svátosti smíření. Pokud se při čekání budou vytvářet fronty, prosíme o respektování hygienických opatření.

Ve čtvrtek oslavíme předvečer Narození Páně mší svatou pro rodiny již v 15 hodin a také tradiční půlnoční bohoslužbou. V pátek, na Boží hod vánoční, bude rozšířený pořad bohoslužeb, k obvyklému nedělnímu pořadu přibudou mše svaté v 10 a v 17,30 hodin. Od 14 do 17 pak bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a návštěvě jesliček. V této době mohou přistoupit ke svatému přijímáni ti, kteří se kvůli opatřením nemohli zúčastnit mše svaté.

Jestli zůstanou v platnosti aktuální omezení počtu účastníků bohoslužeb, znamená to, že kapacita kostela je snížena na 72 osob. Proto bude nutné se na bohoslužby Štědrého dne a na Boží hod registrovat, odkaz bude na webu farnosti a bude aktivní od úterního poledne.

Registraci zavedeme také pro nedělní bohoslužby v 9 a 11 hodin. V případě potřeby nebo zpřísnění protiepidemických opatření přistoupíme k registracím i na další bohoslužby. Prosíme, abyste se během svátků registrovali pouze na jednu bohoslužbu a umožnili tak účast i dalším.

I nadále platí dispens od účastni na nedělních a svátečních bohoslužbách, všechny bohoslužby z našeho kostela jsou přenášeny přes internet. Česká televize bude na svém druhém programu přenášet půlnoční mši z baziliky na Starém Brně, hlavním celebrantem bude otec biskup Pavel Konzbul. Na stejném programu pak na Boží hod chvíli před polednem začne přenos papežského požehnání Městu a Světu.

V sobotu je svátek svatého Štěpána, mše svaté budou v 7,45, v 9 a 17,30 hodin. Kostel bude otevřen jako na Boží hod od 14 do 17 hodin. Večerní mše svatá už bude z následující neděle.

Příští neděli oslavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Bohoslužby budou podle obvyklého nedělního rozvrhu, při bohoslužbách bude udíleno zvláštní požehnání pro manžele a rodiny.