Ohlášky na neděli 27. prosince 2020

Dnes slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Zítra (v pondělí) je svátek Nevinných betlémských dětí, mučedníků; po ranní mši svaté se koná úklid kostela, kdo můžete, přijďte, prosíme, pomoci. V úterý je památka sv. Tomáše Becketa a ve čtvrtek sv. Silvestra I., papeže. V tento den bude místo večerní mše bohoslužba už odpoledne v 15 h na poděkování za uplynulý rok. V pátek je slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, mše svaté budou jako v neděli a navíc budou mše svaté v 10 a v 17,30. V ostatní dny v týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku. V sobotu je památka Basila Velikého a Řehoře Naziánského a příští neděle bude 2. po Narození Páně a také tuto neděli bude obvyklý pořad bohoslužeb rozšířen o další mše.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli přičinili o přípravu i důstojné slavení vánočních svátků – ať už úklidem, stavbou betléma a stromků, výzdobou, organizací, hudbou či zpěvem, nebo službou u oltáře i v sakristii. Zvláště děkujeme těm, kdo přispěli cukrovím, ovocem i finančně do vánočních balíčků. Vaše štědrost byla i vzhledem ke ztíženým podmínkám mimořádná.

Jistě sledujete situaci, a tak víte, že došlo mimo jiné i k dalšímu omezení počtu účastníků bohoslužeb, nyní je kapacita našeho kostela je pouhých 36 osob. Proto je nutné se na bohoslužby registrovat, odkaz je na webu farnosti. Registrace je zatím zpřístupněna do příští neděle, je velmi pravděpodobné, že bude prodloužena.

Připomínáme, že i nadále platí dispens od osobní účasti na nedělních a svátečních bohoslužbách, všechny bohoslužby z našeho kostela jsou přenášeny přes internet. Při rozhodování k osobní účasti, zvažte, prosím, svou zdravotní situaci i případné riziko.

Od 1. do 24. ledna proběhne Tříkrálová sbírka. V tomto období můžete své příspěvky dávat do charitní pokladničky v kostele. Protože i tříkrálovou sbírku „hlídá PES“, na webu farnosti najdete odkaz s návodem, jak je možné přispět převodem nebo poslat DMS.
Za vaše dary předem děkujeme.