Ohlášky na neděli 9. srpna 2020

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

V pondělí je svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka, po večerní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je památka svaté Kláry z Assisi, panny, a v pátek je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Otcové Augustiniáni zvou obyvatele našeho města na pouť k Černé Madoně Svatotomské. Od středy do pátku se v bazilice na Starém Brně koná triduum, vždy v 18.00 hodin mše svatá a po ní mariánská pobožnost, které povede Mons. Pavel Dokládal. V sobotu, v den slavnosti, bude poutní mši v 18.00 hodin slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

V rámci oslav Panny Marie slavíme tzv. Den Brna, na připomínku úspěšné obrany našeho města proti obrovské přesile švédských vojsk. Letos je to již 375 let, co vděční obyvatelé vzývají Pannu Marii jako Ochránkyni Brna.
Významnou roli, kterou při obraně města sehrál jezuita P. Martin Středa bude od letošního roku připomínat jeho socha, kterou věnoval brněnský Magistrát, a která bude inaugurována při Slavnostní pontifikální bohoslužbě v jezuitském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v sobotu v 10 hodin. Sochu odhalí primátorka města Markéta Vaňková a požehná ji otec biskup Vojtěch. Ten také bude předsedat bohoslužbě. Slavnost bude přenášena Českou televizí na druhém programu.