Ohlášky na neděli 28. června 2020

Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí. Sbírka dnešní neděle je určena na podporu kněžských seminářů. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí oslavíme slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, hlavních patronů naší diecéze. Je to doporučený svátek.

V pátek oslavíme slavnost sv. Tomáše, apoštola, hlavního patrona naší farnosti. Tato slavnost je v našem kostele spojena s možností získat plnomocné odpustky. Pátek je zároveň prvním pátkem měsíce července. Po večerní mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

Bohoslužby budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Nedělní a čtvrteční adorace jsou v červenci a srpnu zrušeny.

Na příští neděli připadá slavnost svatých Cyrila a Metoděje.

Ve středu 15. července se uskuteční adorační den naší farnosti. Dobrovolníci ochotní pomoci tento den hlídat kostel se mohou hlásit v sakristii.

Úklidy kostela budou během prázdnin jednou za dva týdny. Rozpis termínů najdete na vývěskách.

Upozorňujeme, že o prázdninách nebudou dětské mše a nebude v provozu farní kavárna. Také zpovědní služba může být někdy omezena.

Od září budou bývat dětské mše sv. v úterý. Výuka náboženství na faře bude i nadále bývat ve středu.

Vláda od 1. července ruší plošnou povinnost nosit ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech, tedy i na bohoslužbách.

Přejeme všem farníkům příjemné prožití prázdnin a dovolených.