Ohlášky na neděli 19. července 2020

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu bude při příležitosti svátku patronky mimořádně otevřen kostel sv. Máří Magdalény, a to od 16.00 hodin. Od 17.00 hodin tam bude adorace se zpěvy z Taizé a v 18.00 hodin bude sloužit biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu. Pro zájemce bude po mši k dispozici technik brněnského děkanství, aby informoval o průběhu oprav kostela.

Ve čtvrtek je svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy, v sobotu je svátek svatého Jakuba, apoštola.

V sobotu ve 14.30 bude sloužena poutní mše v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Příští neděle bude 17. v mezidobí. Při bohoslužbách v 9 a v 11 hodin se s naší farností rozloučí otec Jakub Tůma, který je od 1. srpna farářem v Lukách nad Jihlavou.