Ohlášky na neděli 14. června 2020

Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí.
V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.
V pátek oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a na sobotu připadá památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
V sobotu 20. června udělí v naší katedrále otec biskup Vojtěch připraveným kandidátům kněžské a jáhenské svěcení. Vzhledem k tomu, že pro hromadné akce stále platí zvláštní hygienické předpisy, bude vstup do katedrály umožněn pouze s platnou vstupenkou. Slavnostní mše sv. bude vysílána přes YouTube. Odkaz je zveřejněn na webových stránkách biskupství. Na svěcence i světitele pamatujme, prosím, ve svých modlitbách.
Příští neděle bude 12. v mezidobí.
V období od 21. června dále je zatím ještě stále dost volných úmyslů mší sv. Mešní úmysly je možné zadávat v sakristii nebo ve farní kanceláři.