Ohlášky na neděli 12. července 2020

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu (15. července) je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to také adorační den naší farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost. Od 8 do 17 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Zveme vás, nakolik můžete, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Dobrovolníci ochotní pomoci tento den hlídat kostel se mohou hlásit v sakristii.

Ve čtvrtek je nezávazná památka Panny Marie Karmelské, v pátek nezávazná památka svatých Česlava a Hyacinta, kněží. Příští neděle bude 16. v mezidobí.

V pondělí po večerní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

Čeští a moravští biskupové vydali v úterý na svém zasedání na Velehradě následující prohlášení:
Sestry a bratři, vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění. K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme.

K tomu dodává náš diecézní biskup následující: V návaznosti na prohlášení ČBK ze dne 7. 7. 2020 ruším s platností od 15. 7. 2020 dispens od účasti na nedělní bohoslužbě v brněnské diecézi.

Od středy tedy bude znovu v kropenkách svěcená voda a nadále nebudeme vynechávat pozdravení pokoje.