Ohlášky na neděli 16. dubna 2023

Dnes je velikonoční oktáv, neděle Božího milosrdenství. V sakristii je možné dnes a po celý týden odevzdat pokladničky „postničky“ s dobrovolnou postní almužnou pro charitu.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Příští neděle bude 3. velikonoční, bohoslužby v týdnu budou dle pravidelného rozvrhu.

Srdečně zveme mladé od 12 do 25 let na Diecézní setkání mládeže, které letos bude v Žarošicích v sobotu 13. května. Přihlásit se je možné online formulářem na stránkách Diecézního centra mládeže do 24. dubna. V případě dotazů se obraťte na otce Josefa Janouška. Informace a odkazy jsou také na farním webu.