Ohlášky na neděli 28. května 2023

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého. Při všech bohoslužbách se koná sbírka na charitu. Vaše dary pomohou zajistit mimo jiné i pomoc, kterou nikdo jiný neposkytuje ani nepodporuje. Charita, jakožto součást naší církevní organizace usiluje o to, aby se lidem nedostávalo jen kvalitní pomoci, ale také lidské blízkosti. Děkujeme za Vaše příspěvky.

Zítra je památka Panny Marie, Matky církve, v úterý je památka svaté Zdislavy. Ve středu je svátek Navštívení Panny Marie a ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. V pátek je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

V pátek se v celé naší zemi koná Noc kostelů, z toho důvodu nebude večerní mše svatá. Pokud je někdo ochoten pomoci s organizací během večera i noci, dejte nám, prosím o sobě vědět, a nechte nám na sebe kontakt v sakristii.

Příští neděli bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši sv. v 9 hodin přistoupí děti naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Svatá zpověď dětí bude v sobotu ve 14 hodin.
Kromě pátku budou bohoslužby po celý týden dle obvyklého rozvrhu, navíc od pondělí do středy budou vždy od 17 hodin májové bohoslužby.