Ohlášky na neděli 14. května 2023

Dnes je šestá neděle velikonoční.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech. Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, je to doporučený svátek, slavit se začíná již ve středu večer mší z vigilie. V pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Od pátku bude vždy v 18,15 svatodušní novéna.

Příští neděle bude 7. velikonoční.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, navíc od pondělí do pátku budou májové bohoslužby, vždy od 17 hodin.