Ohlášky na neděli 30. dubna 2023

Dnes je čtvrtá neděle velikonoční, světový den modliteb za duchovní povolání. Zítra (v pondělí) oslavíme památku sv. Josefa Dělníka, pravidelný úklid kostela tentokrát kvůli státnímu svátku nebude. V úterý je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve a ve středu je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.

Pátek je prvním pátkem měsíce května, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel.

V sobotu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Za týden, v pondělí 8. května, vykonáme tradiční Farní pouť na Vranov, mše svatá bude ve 12 hodin. Sraz pro pěší je v 9,15 na konečné v Útěchově, v 11 hod bude odjíždět autobus od Bohémy.

Příští neděle bude 5. velikonoční, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, navíc, od pondělí začnou májové bohoslužby, které se budou konat po celý květen kromě víkendů vždy od 17 hodin.