Ohlášky na neděli 7. května 2023

Dnes je pátá neděle velikonoční.

Zítra je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí, v tento den již tradičně vykonáme Farní pouť na Vranov, mše svatá bude ve 12 hodin. Sraz pro pěší je v 9,15 na konečné v Útěchově, v 11 hod bude odjíždět autobus od Bohémy. Občerstvení, které připravíte, se bude vybírat v Útěchově před odchodem. Připraven bude program pro děti.

V sobotu je nezávazná památka Panny Marie Fatimské.

Příští neděle bude 6. velikonoční, při všech bohoslužbách bude sbírka na pronásledované křesťany. Při mši svaté v 11 hodin udělí diecézní biskup Monsignor Pavel Konzbul svátost křesťanské dospělosti biřmovancům z naší a svatojakubské farnosti.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, navíc od pondělí do pátku budou májové bohoslužby, vždy od 17 hodin.