Ohlášky na neděli 11. června 2023

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí. Odpoledne bude výlet pro školáky s rodinami, sraz ve 14:15 u Sokolovny v Bílovicích nad Svitavou.

Otcové minorité na dnešní neděli překládají slavnost Těla a krve Páně, na kterou zvou věřící z celého města. V 15.30 bude mše svatá, které bude předsedat brněnský biskup Pavel. Po ní vyjde eucharistický průvod středem města a slavnost bude ukončena kolem 18-té hodiny adorací v katedrále.

Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V úterý je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po večerní mši sv. bude krátká eucharistická adorace se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci.

Příští neděle bude 11. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Od 15. června do 15. září je náš kostel opět zapojen do akce Brno a jeho chrámy. Od úterý do soboty bude vždy odpoledne otevřen návštěvníkům s možností komentované prohlídky. Na tuto akci hledáme průvodce, je to vhodná brigáda zejména pro mládež. Zájemci přihlaste se v sakristii nebo přímo u kostelníka Pavla Zahradníka, kontakty jsou na farním webu.