Ohlášky na neděli 25. června 2023

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky je určen na bohoslovce a na církevní školství. Za vaše dary děkujeme.

V pondělí po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Večerní mši svaté v pondělí bude předsedat brněnský biskup Pavel: jako již tradičně v tuto dobu oslavíme s prelaturou Opus Dei svátek jejího zakladatele, svatého Josemarii (čti Chosemariji) Escrivá.

Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Je to doporučený svátek. Ráno v 7:30 bude v katedrále slavit mši svatou biskup Vojtěch Cikrle, v 17:30 hodin bude brněnský biskup Pavel Konzbul předsedat pontifikální bohoslužbě.

Příští neděle bude 13. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Od pondělí 3. července začne prázdninový pořad bohoslužeb, od pondělí do pátku nebude večerní mše v 17:30, zůstává však mše svatojakubské farnosti v 19 hodin. Až do září nebudou bývat dětské mše, nebudou ani nedělní katecheze pro děti.

Již teď vás ale zveme na adorační den naší farnosti, který připadá na sobotu 15. července. K adorační službě se můžete hlásit v sakristii.

Na stolku u vchodu je k dispozici nové číslo Tomáška.