Ohlášky na neděli 15. ledna 2023

Dnes je druhá neděle v liturgickém mezidobí.

Ještě dnes můžete přispět do Tříkrálové sbírky, v našem kostele lze využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Za vaše dary děkujeme.

V úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V sobotu je památka sv. Anežky Římské.

Duchovní setkání pro rozvedené bude v sobotu (21. ledna) od 9 do 14:30 v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská ul. č. 7. Vede P. Petr Šikula.

Brzy začne na naší faře kurz Alfa, to je dvanáct večerů pro lidi, kteří se chtějí bavit o náhledech na svět, na život a na křesťanskou víru. Začne 25. ledna a pak vždy ve středu od 19 hodin. Prosíme, abyste o kurzu Alfa dali vědět svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha. Bližší informace jsou na plakátku a na webu.

Příští neděle bude třetí v mezidobí, bude to neděle Božího slova. Sbírka bude na podporu českého biblického díla. Na farním webu najdete některé odkazy a inspirace k této příležitosti.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.