Ohlášky na neděli 1. ledna 2023

Dnes je slavnost Matky Boží Panny Marie a Světový den modliteb za mír.

V pondělí bude památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. V pátek je slavnost Zjevení Páně, je to doporučený svátek. Tradiční žehnání vody, kadidla a křídy bude při večerní mši svaté v 17:30 h.

Dnes začíná Tříkrálová sbírka. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Pavel při mši svaté na Petrově zítra ve 14 hodin. V našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Tato možnost bude po celou dobu trvání sbírky, tedy do 15. ledna. Příští neděli bude tříkrálový koncert, během kterého také bude možné přispět. Sledovat jej můžete od 18 hodin na ČT1.

Pátek bude prvním pátkem měsíce ledna, od 19 hodin bude modlitební večer s komunitou Emmanuel.

Včera v dopoledních hodinách odešel do Otcova domu emeritní papež Benedikt XVI. Pohřební obřady za zesnulého pontifika povede papež František a budou se konat ve čtvrtek 5. ledna v 9:30 na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Tentýž den v 17:30 bude sloužit mši za zemřelého papeže Benedikta v brněnské katedrále náš otec biskup Pavel.
Z toho důvodu nebude u nás večerní mše a zveme vás k účasti na zádušní mši na Petrově.

Bohoslužby v ostatní dny budou dle obvyklého rozvrhu. Příští neděli bude svátek Křtu Páně, poslední svátek doby vánoční.