Ohlášky na neděli 8. ledna 2023

Dnes je svátek Křtu Páně, končí liturgická doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V židenickém kostele sv. Cyrila a Metoděje se dnes koná Tříkrálový koncert, na kterém zazní pastorely a Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ Zpívají společně členové našeho a židenického chrámového sboru s doprovodem orchestru. Začátek je v 16,30.

Připomínáme, že až do příští neděle probíhá Tříkrálová sbírka, a že v našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Dnes od 18.00 bude na ČT1 vysílán tříkrálový koncert, během kterého také bude možné přispět.

Příští neděle bude druhá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.