Ohlášky na neděli 18. prosince 2022

Slavíme čtvrtou neděli adventní. Ode dneška až do 26. prosince bude v našem kostele k dispozici Betlémské světlo, a to v boční kapli vlevo od hlavního vchodu.

Ve středu je připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve, a v pátek sv. Jana Kentského, kněze.

Od pondělí do pátku bude mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření vždy od 15,30 do 19 hodin.

Zveme děti k nošení figurek do Betléma v úterý po večerní dětské mši svaté.

Do čtvrtka do 8 hodin ráno můžete před každou mší svatou a po ní přinášet své příspěvky do charitních balíčků. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby po celý týden, kromě soboty, budou podle obvyklého rozvrhu. V sobotu, na Štědrý den, nebude ranní mše svatá; odpoledne v 16 hodin bude vánoční mše pro děti se zpěvem dětské scholy, a ve 24 hodin bude tradiční půlnoční mše svatá, při které bude zpívat náš chrámový sbor.

Příští neděli je slavnost Narození Páně, Hod Boží vánoční. Mše svaté budou jako obvykle v neděli, devátá se zpěvem chrámového sboru. V pondělí, o svátku sv. Štěpána, budou mše sv. v 7,45, v 9 a v 17,30.

Prosíme ochotné farníky, kteří by mohli pomoci při hlídání kostela během doby, kdy je otevřen k prohlídce betléma, to je na Boží hod a na Štěpána od 14 hodin do večerní mše, aby se zapsali v sakristii nebo se přihlásili kostelníkovi.

Dnes máte k dispozici nové číslo Tomáška s pořadem bohoslužeb o vánočních svátcích.