Ohlášky na neděli 20. listopadu 2022

Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále.

Ještě dnes můžete přispět do peněžní sbírky pro Ukrajinu, a to do charitní pokladničky vzadu v kostele. Za Vaše dary předem děkujeme.

V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý je památka sv. Cecilie, panny, a ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek bude další setkání nad Biblí.

V sobotu vás zveme od 14 hodin na faru na výrobu adventních věnců. Větve a slámové kruhy budou k dispozici, a v omezené míře i svíce a materiál na výzdobu.

Příští neděle bude první adventní, při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce. Se začátkem adventu začneme také zapisovat úmysly mší svatých na další rok. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.