Ohlášky na neděli 12. února 2023

Dnes je šestá neděle v liturgickém mezidobí. V pátek je nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeholníků, a příští neděle bude sedmá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Od zítřka začíná národní týden manželství. V jeho rámci Vás zveme na dvě akce: první je v pondělí Valentinská pouť v kostele sv. Michala, kde bude od 17 hodin přednáška Karla Skočovského na téma: „Svým tělem oslavujte Boha“ a v 18:30 bude mše svatá s modlitbou snoubenců u oltáře sv. Valentina. Po mši svaté následuje koncert scholy z Tvarožné, která také doprovází mši svatou.
Druhá akce je v úterý od 17 hodin, v Centru pro rodinu a sociální péči, kde bude přednáška na téma „Manželské kontrasty“, přednášející je psycholožky a manželská a rodinná poradkyně Terezie Pilátová Osecká.

Také bychom rádi avizovali Postní duchovní obnovu pro manžele 24. – 25. února v duchovním centru na Vranově u Brna. Nabízí příležitost poodstoupit od denních starostí, pohlédnout na své manželství z nové perspektivy a načerpat sílu ke každodenním událostem ruku v ruce s Božím přátelstvím. Na tuto obnovu je třeba se přihlásit, na farním webu je odkaz. Nazvaná je „My dva a čas” – čas jako problém, ale i šance.

Nakonec prosím vyslechněme slovo otce biskupa:
Milí přátelé, v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“
Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství.
Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život.
Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března.
V modlitbě biskup Pavel