Ohlášky na neděli 29. ledna 2023

Dnes je čtvrtá neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je památka sv. Jana Bosca, kněze, ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu, při bohoslužbách bude svěcení svící – hromniček. V pátek je památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, po bohoslužbách se bude udělovat svatoblažejské požehnání. Je to první pátek měsíce února, po večerní mši sv. bude Eucharistická adorace a svátostné požehnání.

Příští neděle bude pátá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Potvrzení o darech pro farnost za rok 2022 zasíláme e-mailem, fond PULS potvrzení dává k dispozici ke stažení v osobním profilu donátora. Kdo neuvedl e-mail, nebo mu tato forma nevyhovuje, tomu potvrzení dáme vytištěné, zastavte se pro ně v sakristii nebo nám prosím dejte vědět.