Ohlášky na neděli 22. ledna 2023

Dnes je třetí neděle v liturgickém mezidobí, neděle Božího slova. Sbírka je dnes na podporu českého biblického díla. Na farním webu najdete některé odkazy a inspirace k této příležitosti.

V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Ve středu oslavíme svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, kterým končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve čtvrtek je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, a v sobotu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Příští neděle bude čtvrtá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Ve středu v 19 hodin začne na naší faře kurz Alfa, to je dvanáct večerů pro lidi, kteří chtějí hovořit o náhledech na svět, na život a na křesťanskou víru. Prosíme, abyste o kurzu Alfa dali vědět svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha. Bližší informace jsou na plakátku a na webu.

Na závěr vyslechněme pozdrav a slovo otce biskupa:
Milí přátelé,
v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.
Žehnám každému z vás. + biskup Pavel