Ohlášky na neděli 27. dubna 2024

Dnes je 5. neděle velikonoční.
Zítra je svátek svaté Kateřiny ze Sieny, panny a učitelky církve, patronky Evropy. V úterý je nezávazná památka svatého Zikmunda a ve středu nezávazná památka svatého Josefa, dělníka. Ve středu začíná měsíc květen, kdy se zvlášť modlíme k Panně Marii, každý všední den po mši svaté bude krátká májová pobožnost.
Ve čtvrtek je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve. V 19 hodin na faře sv. Jakuba bude další spolčo mládeže naší a svatojakubské farnosti. Setkání bude s hostem. Srdečně zveme mládež ve věku 17-23 let.
V pátek je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. Je to první pátek měsíce května, po večerní mši svaté bude svátostné požehnání a od 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel.
Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude pátá velikonoční.
8. května vykonáme tradiční farní pouť k Panně Marii na Vranov u Brna. Sraz pro pěší je v 9 hodin v Útěchově, trasa asi 5 km je vhodná i pro malé děti. Kdo chce vykonat delší pouť, v 6 hodin bude odchod od kostela. Pro ty, kteří nemohou jít pěšky, bude v 11 hodin odjíždět speciální autobus od Bohémy. Mše svatá ve vranovské bazilice bude ve 12 hodin. Další informace najdete na nástěnce a na webu.

 

K evangeliu páté velikonoční neděle: Ježíš-pravý vinný kmen (Jan 15,1-8). Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce… On je Slovo a kdo chce být spojen s ním, má zůstávat v Jeho slově. Učedníci drží knihu Písem nebo svitky (zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás…). Panna Maria (vlevo nahoře vedle Kristovy hlavy) je Hodegetria – ukazuje na toho, který je cesta, pravda a život.