Ohlášky na neděli 24. března 2024

Dnes je Květná neboli pašijová neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. V úterý od 17 a v pátek od 15 hodin bude pobožnost křížové cesty. Od pondělí do středy budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu.

Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do středy od 15,30 do konce večerní mše, na Zelený čtvrtek a Velký pátek již od 14, ale jen do 16,30. Během obřadů Svatého třídenní se nezpovídá.

V pondělí večer bude v našem kostele koncert v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby, vystoupí Schola Gregoriana Pragensis s tvorbou Petra Ebena. Vstupenky lze zakoupit online na webu festivalu nebo osobně v Besedním domě, zbylé vstupenky se budou prodávat před začátkem koncertu zde.

Na Zelený čtvrtek bude pouze mše svatá Na památku večeře Páně v 17,30. Adoraci „v Getsemanské zahradě“ lze letos vykonat jen v minimálním rozsahu, do začátku mše sv. v 19 hodin; větší prostor pro adoraci pak bude až po mši svaté svatojakubské farnosti.

Velký pátek je dnem přísného postu. Dopoledne vás zveme na křížovou cestu v přírodě, sraz v 9 hodin v Chudčicích u Veverské Bítýšky u hřbitova. Odpoledne v 15 hodin se pomodlíme pobožnost křížové cesty zde v kostele. Velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže začnou v 17,30.

Bílá sobota je den, kdy se nekoná žádná liturgie. Obřady Velikonoční vigilie pak začnou večer ve 21 hodin na prostranství před kostelem žehnáním ohně a bohoslužbou světla, a budou při ní pokřtěni a biřmovaní naši katechumeni. Prosíme, přineste si svíce, zabezpečené proti odkapávání vosku.

V neděli oslavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Při ranní mši sv. zpívá Gregoriánská schola, při mši v 9 hodin bude zpívat chrámový sbor. Při mši v 19.30 zazní Missa brevis Františka Fialy. Jedná se o doprovodnou akci velikonočního festivalu duchovní hudby. Srdečně zveme.

Na konci každé mše svaté na Boží hod bude tradiční žehnání pokrmů. Upozorňujeme, že v noci na neděli se přechází na letní čas.

Na velikonoční pondělí pak budou bohoslužby v 7,45, v 9,00 a v 17,30.

Tyto informace najdete také na nástěnkách a v novém čísle Tomáška.
Přejeme Vám všem požehnané prožití velikonočních svátků.