Ohlášky na neděli 7. dubna 2024

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství. Při každé mši svaté se dnes koná sbírka na charitativní účely. V sakristii je také možné odevzdat pokladničky „postničky“ s dobrovolnou postní almužnou pro charitu.

Zítra oslavíme slavnost Zvěstování Páně, která je letos odložena kvůli velikonocům. Ve čtvrtek je památka svatého Stanislava, biskupa a mučedníka.

Pokud se budete chtít zúčastnit tradiční farní pouti na Vranov, počítejte s obvyklým termínem 8. května. Podrobnosti oznámíme později.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, ve čtvrtek od 16,30 bude eucharistická adorace. Příští neděle bude třetí velikonoční.