Ohlášky na neděli  5. května 2024

Dnes je 6. neděle velikonoční. Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům a bude odeslána na biskupskou konferenci.

Zítra je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Ve středu oslavíme památku Panny Marie, Prostřednice  všech  milostí. Jako tradičně se v tento den koná farní pouť na Vranov u Brna. Zde  v kostele budou mše sv. v 7 a v 17.30 hodin, večerní mše sv. už bude z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně, kterou slavíme ve čtvrtek. Je to doporučený svátek. V pátek začne svatodušní novéna s komunitou Emmanuel a bude bývat vždy v 18:15, a to i v neděli. Novéna bude ukončena v sobotu před slavností Seslání Ducha svatého mší svatou z vigíie, která nebude v obvyklém čase, ale až ve 20 hodin.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude sedmá velikonoční.

Zveme všechny mladé z naší farnosti ve věku 12-25 let na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční v Třebíči v sobotu 18. května. Z Brna bude vypravován autobus, k cestě autobusem je nutné se přihlásit přes následující formulář, jsou tam i všechny potřebné informace: https://1url.cz/@bus-dsm24 Případně kontaktujte otce Josefa Janouška.

Informace k farní pouti: Sraz pro pěší je ve středu v 9 hodin v Útěchově, trasa asi 5 km je vhodná i pro malé děti. Kdo chce vykonat delší pouť, v 6 hodin bude odchod od kostela. Kdo nemůže jít pěšky, může využít speciální autobus v 11 hodin od Janáčkova divadla. Neplatí se a ani se nemusí nikam zapisovat, stačí přijít.  Mše svatá na Vranově bude v poledne. Poté je nám k dispozici také zahrada a jídelna duchovního centra pro společné posezení a občerstvení. Bude připravený program pro děti. Příspěvky na společný stůl jsou vítány, budou se vybírat na srazu v Útěchově a dobrovolníci je převezou na Vranov autem. Všechny Vás srdečně zveme.