Ohlášky na neděli  21. dubna 2024

Dnes je 4. neděle velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

V úterý je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, ve středu sv. Jiří, mučedníka. Ve čtvrtek je svátek svatého Marka, evangelisty.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, ve čtvrtek od 16,30 bude eucharistická adorace. Příští neděle bude pátá velikonoční.

Slovo generálního vikáře

Vážení farníci,
rád bych poděkoval Vám všem, kteří se jako donátoři podílíte prostřednictvím fondu Puls na materiální podpoře kněží a života Vaší farnosti. Také díky Vaší podpoře bylo možné po čtyřech letech částečně valorizovat mzdy kněží naší diecéze.
Společně jsme v posledních letech překonali náročné období covidové pandemie, energetické krize i nárůst inflace. Pevně věřím, že doba kterou prožíváme, by mohla být dobrou příležitostí k růstu naší velké rodiny malých dárců.
Proto Vás zvu, abyste se připojili k akci „Teď by to šlo!“
Přidejte se k více než 8 500 donátorům naší diecéze a svým darem podpořte kněze, a zároveň svoji farnost, která získá bonus za každého nového donátora.
Děkuji všem donátorům, kteří již zareagovali na postní výzvu a podle svých možností navýšili svůj pravidelný dar, a také bych chtěl povzbudit ty, kteří tuto možnost zvažují.
Pokud vnímáte, že „teď by to šlo“ registrujte se na www.donator.cz .

S vděčností za Vaši velkorysost a s požehnáním
Pavel Kafka, správce fondu PULS