Ohlášky na neděli 12. května 2024

Dnes je 7. neděle velikonoční.

Zítra si připomeneme památku Panny Marie Fatimské. Po ranní mši sv. bude úklid kostela, znovu prosíme o zvážení účasti i ty, kteří dosud nechodili, a mohli by pomoci.

Zítra dovrší 70 let života otec Pavel Hověz, večerní mši svatou bude sloužit na poděkování. Všechny nás pak zve k děkovné bohoslužbě a pohoštění v sobotu 25. května v 15 hodin v kostele na Lesné.

V úterý oslavíme svátek sv. apoštola Matěje. Na čtvrtek připadá svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Připomínáme Diecézní setkání mládeže, které bude v sobotu v Třebíči.

V sobotu od 14 hodin se také v Řečkovicích koná už pátý ročník open-air festivalu Full of Life. Tento festival nabízí jedinečnou příležitost pro všechny, kteří touží prožít odpoledne naplněné radostí, nadšením a společenstvím. Téma letošního ročníku je „Pošli to dál“ a zdůrazňuje důležitost sdílení darů a radosti s druhými. Festival nabídne bohatý program pro všechny věkové kategorie, včetně vystoupení známých osobností a hudebních či divadelních skupin.

Každý den, až do pátku se modlíme svatodušní novénu s komunitou Emmanuel, a to vždy v 18:15, i dnes. Novéna bude ukončena v sobotu mší svatou z vigílie, která nebude v obvyklém čase, ale až ve 20 hodin.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, od pondělí do pátku po večerní mši svaté bude krátká mariánská pobožnost a poté svatodušní novéna. Příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého.

V pátek 31. května se v salesiánském středisku v Žabovřeskách koná jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí, nazvaná „Kde jsi? Plavu za Tebou!“ Program začne v 16:30 mší svatou a poté ve společenských prostorách až do noci. Doporučené věkové rozpětí: 30–50 let. Podrobnosti jsou na nástěnkách a na webu.