Ohlášky na neděli 31. března 2024

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Na konci každé mše svaté se koná tradiční žehnání pokrmů. Při mši v 19.30 zazní Missa brevis Františka Fialy. Jedná se o doprovodnou akci velikonočního festivalu duchovní hudby. Srdečně Vás zveme. Během nadcházející velikonoční doby nás církev zve k oslavě Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. Nově pokřtěné a biřmované provázejme, prosím, modlitbou a přátelstvím.

Zítra, na velikonoční pondělí budou bohoslužby v 7,45, v 9,00 a v 17,30. Po zbytek týdne budou bohoslužby dle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude 2. velikonoční, v naší diecézi se bude konat sbírka na charitu.

Upřímně děkujeme těm, kdo se jakkoli zasloužili o důstojné slavení letošního velikonočního třídenní: hudebníkům a zpěvákům, přisluhujícím i těm, kteří se podíleli na úklidu a sváteční výzdobě kostela a přejeme vám všem radostné a požehnané svátky.