Ohlášky na neděli 23. července 2017

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí.

Úklid kostela bude tento týden v pondělí po večerní mši svaté.

V úterý je svátek svatého Jakuba, apoštola, ve středu je památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
Ve čtvrtek je památka svatých Gorazda a druhů a v sobotu je památka svaté Marty. 

Příští neděle bude 17. v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.