Ohlášky na neděli 26. listopadu 2017

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. V 18 hodin bude eucharistická adorace. Odpoledne zveme všechny na společné zdobení mikulášských perníčků, od 15 hodin na faře.

Ty, kdo by se chtěli dozvědět něco více o životě a díle Martina Luthera, zveme na přednášku otce Stanislava Drobného, která se v našem kostele uskuteční toto pondělí od 19 hodin.

Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Po večerní mši svaté bude schůzka dobrovolníků farní charity k přípravě vánočních balíčků, a to v kapli u sakristie.

Pátek je prvním pátkem měsíce prosince, po večerní mši sv. bude eucharistické požehnání, a pak v 19 hodin prvopáteční modlitba a adorace s komunitou Emmanuel.

Společná výroba adventních věnců proběhne v sobotu od 14 hodin na faře.

Děti zveme na výrobu adventních Jeruzalémů, která se uskuteční v sobotu od 16 hodin v sakristii. Můžete se těšit na společné tvoření, hry i modlitbu. Děti pak zahájí sobotní večerní bohoslužbu průvodem se svíčkami.

Příští neděle bude První adventní. Již příští neděli se bude letos konat tradiční mikulášská besídka, a to od 15 hodin v sále Církevního domova mládeže Petrinum na ulici Veveří č. 15. Pozvánku najdete v Tomáškovi.

Od příští neděle začneme zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.