Od října začne výuka náboženství a příprava na biřmování: