Od 1. do 24.1.2021 lze přispět do Tříkrálové sbírky - do charitní pokladničky v kostele nebo převodem na účet Charity - ZDE.

Pro účast na nedělních bohoslužbách je nutná registrace - ZDE (klik na číslo max. povoleného počtu účastníků).
Právě se lze přihlásit na nedělní mše 24. 1. 2021. Registrace na další neděli začne 24.1. ve 20:00 hodin.