Pro účast na nedělních bohoslužbách je NUTNÁ REGISTRACE (klik na číslo max. povoleného počtu účastníků).
Právě se lze přihlásit na nedělní mše 21. 2. 2021. Registrace na další bohoslužby v neděli od 20:00 hod.