Pro účast na nedělních bohoslužbách je NUTNÁ REGISTRACE.
Začátek další registrace vždy v neděli od 20:00.