Aktuální složení

Složení farní rady na funkční období 2017-2022

Ladislav Bobčík
Zdeněk Bureš
Ludmila Dufková
Jana Fialová
Petr Hanák
Jan Keprt
Veronika Kozlová
Vítězslava Mikešková
Matěj Papoušek
Vojtěch Pospíšil
Pavel Zahradník
Markéta Zelenková

Členové z titulu funkce

Jan Mráz (farář)
Jakub Tůma (kaplan)
Martin Hönig (kaplan)
Jiří Palacký (jáhen)
Ivan Synek (jáhen)
Ludvíka Koukalová (za komunitu Emmanuel)