Dopad vládních opatření z 8. října 2020

Diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil pro věřící brněnské diecéze až do odvolání dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Dále jsou zrušeny společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob.

Pokud jde o naši farnost, BOHOSLUŽBY budou BEZ ÚČASTI VĚŘÍCÍCH.

Přenosy bohoslužeb z kostela sv. Tomáše lze sledovat na internetu, od 12.10. budeme takto každý večer od pondělí do soboty přenášet bohoslužbu v 17,30 a v neděli v 9,00. Zaručujeme odsloužení mší svatých na již přijaté úmysly, a to buď při mších přenášených online nebo slavených soukromě. Každý den bude z kostela přenášena ve 20 hodin večerní modlitba s růžencem.

Věřící vybízíme k soukromému slavení dne Páně, zvláště společnou modlitbou v rodinách.

Chraňme zdraví své i druhých a respektujme rozhodnutí státních orgánů i církevních představených a modleme se za ně i za všechny lidi, zvláště nemocné, umírající a ty, kdo o ně pečují. Děkujeme za pochopení.