Doporučené materiály k prožití Velikonoc v rodině

Video-katecheze Godly play k prožití Svatého týdne od Květné neděle ke Vzkříšení Páně –  www.live4g.cz

Farní křížová cesta na Velký pátek – Chudčice 2021 – Ježíš a já

Instruktážní videa Velikonoce v rodině – YouTube Liturgie.cz

Velikonoční omalovánky (Křížová cesta, Svatý týden, pracovní listy…) – Dílna Všech svatých Brno

Různé materiály k prožití Velikonoc s dětmi na webu – víra.cz

Programy a aktivity v různých farnostech (průběžně doplňují samy farnosti) na webu – velikonoce.cz
(využíváme k registraci na bohoslužby)

Komentáře k biblickým čtením Velikonočního tridua – České katolické biblické dílo

Modlitba k žehnání pokrmů v domácnostech na Boží hod velikonoční – liturgie.cz