„Dušičkové“ odpustky letos po celý listopad

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Možnosti jsou následující:

• Když se věřící při návštěvě hřbitova pomodlí za zemřelé. Tato možnost platí od 1. do 8. listopadu (v ČR už od 25.10.) a dalších 8 dní dle vlastní volby až do 30.11.2020.
Při návštěvě kostela nebo kaple kterýkoli den měsíce listopadu, když se věřící pomodlí Modlitbu Páně (Otče náš), Vyznání víry a modlitbu na úmysl Svatého Otce.
• Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Kromě toho je třeba splnit i další obvyklé podmínky: modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a k tomu úmysl, jakmile to bude možné, přijmout svaté přijímání a svátost smíření.
Vhodnou modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.