Mimořádná opatření od 5. října 2020

Biskup Vojtěch s platností od 10. října 2020 do ukončení stávajících vládních krizových opatření, uděluje věřícím brněnské diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě v těch farnostech, kde počet návštěvníků nedělní bohoslužby převyšuje aktuálně povolenou kapacitu, tedy 100 osob s rozestupy, což je i u nás. Nadále platí dřívější dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin.

Od 5. do 18.10. je omezen počet účastníků bohoslužeb na 100 osob. Omlouváme se předem, pokud se stane, že někdo nebude vpuštěn do kostela. Připomínáme, že všechny bohoslužby od sv. Tomáše je možno sledovat přes internet.

Žádáme farníky, aby v kostele důsledně používali ochranu úst a nosu (nestačí rouška na bradě ani rouška pouze přes ústa!). Nadále se vynechává pozdravení pokoje, není voda v kropenkách a svaté přijímání se podává na ruku. Pokud někdo z vážných důvodů chce přijmout Nejsvětější eucharistii do úst, přicházejte, prosím, až nakonec. Od 5. do 18.10. se při bohoslužbách nezpívá a nekonají se nácviky zpěvu chrámového sboru a scholy.

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 k přijetí krizového opatření s účinností od 5. do 18. října 2020.