Modlitba k blahoslavené sestře Restitutě za ukončení pandemie

29. října 2020 oslavíme dle liturgického kalendáře svátek blahoslavené sestry Restituty Kafkové, brněnské rodačky,
můžeme se k ní pří této příležitosti modlit o přímluvu za ukončení pandemie koronaviru.

Milosrdný Bože,
děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.
Neúnavně sloužila nemocným a slabým
a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života.
Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili
a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.
Chraň a posiluj pronásledované
a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.
Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty milost,
o kterou tě prosíme – za ukončení pandemie koronaviru.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 

O životě blahoslavené sestry Restituty čtěte ZDE.