Ohlášky na neděli 1. května 2022

Dnes je 3. neděle velikonoční, od 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Úklid kostela bude v pondělí po ranní mši sv. Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí.

V sobotu Vás zveme na tradiční farní pouť na Vranov. Mše svatá bude ve 12,00 hodin, pro ty, kteří chtějí využít společné dopravy autobusem bude sraz v 11,00 hodin u Bohémy. Sraz pro pěší je v 9,15 na konečné autobusu v Útěchově. Jako každý rok, po mši svaté je možné strávit společné chvíle s malým občerstvením, prosíme Vás podle možností o jeho přípravu. Připravené občerstvení se pak vybírá v Útěchově mezi 9,10 – 9,25. Bude převezeno na Vranov autem, prosíme, doneste je již nakrájené, připravené k servírování a sice v krabicích. Děkujeme.

Po několikaleté odmlce přichází pozvání z farnosti Brno–Křenová na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé, a to příští neděli v 19:45 h.

Příští neděle bude 4. velikonoční. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Naše biskupství připravuje prostory k ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny, především pro maminky s dětmi, a to i s dětmi postiženými. Byl pro ně uvolněn objekt bývalého kláštera sester voršilek v Minoritské ulici, kde v těchto dnech finišují stavební práce, aby se mohli od příštího týdne postupně nastěhovat první obyvatelé. Pokud byste měli zájem pomoci a máte volno, prosíme o dobrovolnickou výpomoc (malování, úklid, montování nábytku apod.). V případě Vašeho zájmu a ochoty se prosím obraťte na farní kancelář nebo přímo na pana faráře.

Kdo by chtěl přispět nebo se zapojit do pomoci uprchlíkům, máme pro to jako církev vlastní strukturu, totiž Charitu. Odkazy s různými možnostmi zapojení do pomoci jsou na farním webu.

Vyslechněme ještě Slovo biskupů k Neděli Dobrého pastýře.

Materiál pro Týden modliteb za duchovní povolání.